Szkolenia

Sponsoring za pieniądze obywateli powinien przynosić powszechne korzyści. Nie są nimi fikcyjne wartości ekspozycji logotypów w mediach ani świadczenia rzeczowe dla VIP-ów i celebrytów. Cele prowadzenia działań sponsoringowych przez państwowe firmy wymagają sprawdzenia ich rzeczywistej, a nie tylko propagandowej przydatności.

Oferujemy Państwu szkolenie  mające na celu budowanie kompetencji w zakresie oceny prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa pt. "Weryfikacja celowości prowadzenia działań sponsoringowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa"

Liczba ofert, propozycji współpracy, wniosków i petycji o wsparcie finansowe, które trafiają do polskich i zagranicznych firm liczona jest w tysiącach rocznie. Propozycje sponsoringu składają właściwie wszyscy - od pomysłodawców lokalnych projektów w rodzaju międzyszkolnych zawodów, poprzez krajowe związki sportowe. Od amatorskich kółek teatralnych, po największe instytucje kulturalne w Polsce.

Przed podjęciem działań sponsoringowych należy jednak ocenić wiarygodność oferty sponsoringu rozumianą jako sprawdzenie czy oczekiwany wkład finansowy pokrywa się z wartością promocji oraz wskazanie tych elementów, które mają wpływ na skuteczność prowadzonych działań w odniesieniu do strategicznych celów komunikacyjnych sponsora.

Oferujemy Państwu szkolenie mające na celu budowanie kompetencji w zakresie identyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz ewaluacji zawyżonych oczekiwań finansowych zawartych w ofertach sponsoringu pt. "Jak racjonalnie i rozważnie wybierać oferty sponsoringu".

Publikacje

Ocena wpływu promocji sponsoringowej na sprzedaż

Monitoring wystąpień marki w mediach  pozwala ocenić przybliżoną wartość ekspozycji marki sponsora wyrażoną w pieniądzu. Z wartości tej nie wynika jednak czy odbiorca miał kontakt z ekspozycją i czy miała ona wpływ na jego decyzje zakupowe. Wskaźnik  ocenia czwarty etap oddziaływania promocji, w którym można wpływać na aktywizację i wsparcie sprzedaży towarów lub usług sponsora.

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości [ ... ]

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część I.

Świadczenia czy prawa - czyli za co płaci sponsor? Sponsorowanie ma na celu promocję. Cechuje się więc zamiarem promocyjnym sponsora. Nie działa on altruistycznie tylko w celu promocji własnych dóbr, istotnych z punktu widzenia siły atrakcyjnej jego samego lub jego produktów. Przedmiotem promocji wynikającej ze sponsorowania może być nazwa, firma, działalność, towar lub usługa, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące. 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.